Wstęp: Gospodarka Polski i Holandii

W roku 2013 nominalne PKB* Polski wyniosło 392,3 mld EUR, przez co Polska na światowym rankingu państw według wielkości gospodarki jest na 29 miejscu. Holandia jest na 24 miejscu, a jej nominalne PKB wyniosło w 2013 r. 611,1 mld EUR.

Porównując gospodarki obu państw pod kątem samego wzrostu, Polska wypada o wiele lepiej, odnosząc w 2013 r. wzrost 1,6%, podczas gdy Holandia w tym samym roku odnotowała spadek 0,8%. Polska gospodarka rozwija się więc lepiej, niż holenderska. Możliwie fakt, że Polska nie wstąpiła jeszcze do strefy Euro jest jednym z czynników korzystnie wpływających na polską gospodarkę.

Porównując jednak siłę nabywczą obywateli obu państw widać jeszcze sporą różnicę – przeciętny Holender ma siłę nabywczą wynoszącą 128% średniej Unii Europejskiej, a przeciętny Polak: jedynie 67%. Odnośnie zarobków, przeciętny obywatel Holandii w roku 2013 zarobił 35.900 EUR (138.522 ZŁ), a przeciętny obywatel Polski: 10.000 EUR (38.585 ZŁ).

Biorąc pod uwagę zarobki i siłę nabywczą Holendrów można wywnioskować, że ten rynek jest dla polskich przedsiębiorców bardzo opłacalny.

Polska i Holandia według wielkości eksportu

Holandia znajduje się w światowej czołówce krajów pod kątem wielkości eksportu; zajmuje 9 miejsce na świecie (a drugie w Europie, za Niemcami) eksportując w 2013 r. produkty o łącznej wartości 421 mld EUR. Polska zatem zajmuje 27 miejsce na światowym rankingu mając eksport na poziomie 154 mld EUR w roku 2013.

Łączna wartość holenderskiego eksportu wzrosła w roku 2013 tylko o 1%, podczas gdy Polski eksport wzrósł o 6,5%. Wzrost polskiego eksportu do samych krajów Unii wyniósł 4,5%. Powodem pozostałych 2% wzrostu był przede wszystkim wywóz towarów do Chin, Afryki i bliskiego wschodu.

Handel między Polską a Holandią; eksport do Holandii

Według najbardziej aktualnych statystyk łączna wartość produktów wyeksportowanych z Polski do Holandii w roku 2013 wyniosła 5,7 mld EUR odnotowując wzrost 1% od roku 2012. Holendrzy natomiast wyeksportowali do Polski produkty o wartości ponad 10 mld EUR – wzrost 7%. Holendrzy odkrywają więc szanse na polskim rynku sprzedając Polakom coraz więcej produktów.

Pod kątem eksportu z Polski do Holandii – Holendrzy najczęściej z Polski sprowadzają urządzenia mechaniczne i ich części; sprzęt elektryczny i elektroniczny; paliwa i oleje mineralne; meble i materiały budowlane; środki transportu, i różnego rodzaju żywność. W tych i wielu innych branżach leżą duże szanse dla polskich firm.

Dla porównania: eksport produktów z Polski do Niemiec wyniósł w 2013 r. 37,3 mld EUR**, natomiast import z Niemiec wyniósł 32,4 mld EUR***. Polacy eksportują więc do Niemiec produkty o wartości prawie sześć razy większej, niż do Holandii.

Holandia jest interesującym partnerem handlowym dla Polski

Holandia od wieków słynie z handlu międzynarodowego. Jedna trzecia sprowadzonych produktów zostaje ponownie sprzedanych za granicę – tzw. handel tranzytowy.

Polska gospodarka wraz z eksportem zatem bardzo szybko się rozwijają. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z dobrej pozycji handlowej Holendrów eksportując do Holandii swoje produkty czy usługi. Zarówno szanse na eksport na użytek rynku holenderskiego jak i te związane z handlem tranzytowym są ogromne. Orientowanie się nieco dalej na zachód, niż na Niemcy mogłoby się okazać dla bardzo opłacalne dla polskich firm.

Jeżeli interesuje Cię rozpoczęcie czy zwiększenie swojej działalności na rynku holenderskim- skontaktuj się z agencją TwójMarketing.nl, Twoim możliwym przyszłym partnerem.

KONTAKT

Eksport do Holandii – TwójMarketing.nl

 

* Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wyprodukowanych w danym kraju w danym okresie.
**Według innego źródła- 38,2 mld EUR
***Według innego źródła- 33,3 mld EUR

Źródła:

http://www.expander.pl/warto-wiedziec/slownik,litera,P,13,slowo.html
http://www.forbes.pl/polski-eksport-rosnie-dzieki-ekspansji-na-nowych-rynkach,artykuly,171338,1,1.html
http://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2014-data-and-charts
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
http://biznes.newsweek.pl/polski-eksport-2013-niemcy-export-import-newsweek-pl,artykuly,283304,1.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html
http://statline.cbs.nl/
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15359083,Wzrost_gospodarczy_w_2013_roku_w_gore_o_1_6_proc_.html
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-803-pb.htm
www.trademap.org (login i hasło wymagane)

[/vc_column][/vc_row]