Dobra strategia marketingowa jest podstawą przedsięwzieć marketingowych.

-Marketing zawsze powinien zacząć się od dobrze przemyślanej strategii czyli od dobrego planu.

Po pierwsze należy zadać sobie następujące pytania: Kim są moi klienci? Jakich klientów chciał(a)bym mieć i jak do nich docieram? Co sądzą o mojej firmie? Kim są moi konkurenci? Czym się od nich wyróżniam? Dlaczego klienci mieliby kupować u mnie zamiast u konkurencji? Odpowiedz sobie szczerze na te pytania, to może się opłacić!

W/w pytania są bardzo uproszczoną formą analizy wewnętrznej i zewnętrznej, które są podstawą do planowania przedsięwzięć marketingowych. Dopiero po starannej ocenie wielu czynników należy ustalić lub dopasować swoją ofertę produkcyjną, czyli to, co Twoja firma oferuje i czym się wyróżniasz od konkurencji. To jest ważna część strategii marketingowej. Klient musi widzieć w Twojej firmie lub marce dodaną wartość dla siebie, żeby u Ciebie kupować. Istotne jest, aby w przyszłości ponownie chciał z Tobą współpracować zamawiając u Ciebie więcej usług i/lub produktów.

 

Strategia marketingowa - TwójMarketing.nl